نوشته‌ها

کتاب

بایک استاپ کتاب

کیوسک مخصوص محصولات فرهنگی هنری

فنی

بایک استاپ خدمات

بایک استاپ خدمات فنی

جمعه بازار پروانه

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

باغ هنر

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

بازار پروانه

بازار پروانه

مراسم رونمایی

مراسم رونمایی کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی

نمای کلی از کیوسک های بایک استاپ

بایک استاپ حمل بار

بایک استاپ های حمل بار در مراسم رونمایی با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی در پارک لاله تهران

باغ هنر

باغ هنر