بازار تجریش

حضور کیوسک گل و کتاب بایک استاپ در بازار تاریخی تجریش

تجریش

تجریش

جمعه بازار پروانه

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

باغ هنر

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

بازار پروانه

بازار پروانه

بازدید شهردار تهران

مراسم رونمایی از کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران

شهردار تهران

شهردار تهران

مراسم رونمایی

مراسم رونمایی کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی

نمای کلی از کیوسک های بایک استاپ

بایک استاپ حمل بار

بایک استاپ های حمل بار در مراسم رونمایی با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی در پارک لاله تهران

باغ هنر

باغ هنر