بازدید شهردار تهران

مراسم رونمایی از کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران

شهردار تهران

شهردار تهران