قهوه

بایک استاپ قهوه

بایک استاپ نوشیدنی های گرم و سرد مجهز به پنل خورشیدی

کتاب

بایک استاپ کتاب

کیوسک مخصوص محصولات فرهنگی هنری

فنی

بایک استاپ خدمات

بایک استاپ خدمات فنی

بازار تجریش

حضور کیوسک گل و کتاب بایک استاپ در بازار تاریخی تجریش

تجریش

تجریش

جمعه بازار پروانه

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

باغ هنر

جمعه بازار پروانه

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی و آقای مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

بازار پروانه

بازار پروانه

بازدید شهردار تهران

مراسم رونمایی از کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران

شهردار تهران

شهردار تهران