مراسم رونمایی

مراسم رونمایی کیوسک های بایک استاپ در پارک لاله تهران با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی

نمای کلی از کیوسک های بایک استاپ

بایک استاپ حمل بار

بایک استاپ های حمل بار در مراسم رونمایی با حضور شهردار تهران جناب آقای دکتر حناچی در پارک لاله تهران